İndikatörler

CCI İndikatörü Nedir? Kaç Olmalı? Nasıl Hesaplanır?

Finansal işlemler sırasında alım ve satım yaparken doğru yerde işlem yapmak yatırımcıların en karlı pozisyonları yakalamasına imkan sunmaktadır. Bu alanda da yatırımcılar indikatör kullanarak doğru noktalarda pozisyon alabilmektedir. CCI İndikatörü bu alanda en çok kullanılan indikatör çeşitlerinin başında gelmektedir.

CCI indikatörü 1980 yılında Donald Lambert tarafından geliştirilen bir osilatördür. Dilimizde Emtia kanal Endeksi olarak geçmektedir. CCI indikatörü ile aşırı alım ve satım alalarını belirlemede kullanılan en gelişmiş bir sistemdir. Ayrıca bir işlem trendinde dip ve zirveleri belirlemede kullanılmaktadır. Bu indikatör ile döngüsel geri dönüş noktaları kolay bir şekilde tespit edilebilmekte ve yatırımlarda bu dip ve zirve noktalarına göre hareket ederek karlı işlemler yapılabilmektedir.

CCI İndikatörü Nedir?
CCI İndikatörü Nedir?

CCI İndikatörü Nedir?

Yatırımcıların en çok faydalandığı ve merak ettiği CCI İndikatörü nedir gelin beraber inceleyelim. CCI indikatörü belirli bir zaman dilimi içinde ortalama fiyat düzeyine göre mevcut fiyat seviyesinin ölçülmesi işlemine imkan sağlamaktadır.

Genel olarak çalışma prensibinde 14 dönem boyunca ortaya çıkan ortalama fiyat karşılaştırması yapılmaktadır. İlk olarak emtialardaki döngüsel hareketleri incelemek için geliştirilmiş olsa da tüm yatırım araçlarında kullanılabilmektedir. CCI göstergesi bir hisse senedinin tepe ve alt noktaları arasındaki oynaklığın azaldığı fikrinden hareket etmektedir. Her trader kendi gözlemlediği döngüye göre CCI ayarlamasını yapabilmektedir. Buda geniş bir kullanım alanı ve kolaylığı sağlamaktadır.

CCI göstergesine göre fiyatlar ortalamanın çok üzerinde olduğunda nispeten yüksek aşağında olduğu zaman ise nispeten düşük değerde olmaktadır. Aşırı alım ve satım bölgelerini belirlemek için CCI göstergesi kullanılabilmektedir.

CCI İndikatörü Nasıl Kullanılır?
CCI İndikatörü Nasıl Kullanılır?

CCI İndikatörü Nasıl Kullanılır?

CCI kullanılarak yapılan teknik analiz sonucu bir menkul kıymetin fiyat değişikliği ile ortalama fiyat değişikliği arasındaki fark ölçülür. Bu nedenle de CCI İndikatörü nasıl kullanılır sorusuna cevap bulabilmek için indikatördeki değerlerin ne anlama geldiğini bilmek gerekmektedir.

Bu alanda yüksek pozitif değerler fiyatların ortalamanın oldukça üzerinde olduğunu ve güçlü olduğuna işaret ederken negatif değerler ise ortalamanın oldukça aşağısında olduğuna işaret etmektedir.

CCI aynı zamanda tesadüfi ve öncü bir gösterge olarak da kullanılabilmektedir. Bu alanda +100 üzerinde çıkan artış değerleri yükseliş trendinin başladığına, -100 altındaki değerler ise düşüş trendinin başladığına işaret olarak kullanılabilmektedir. Erken dönemde değişimleri tespit etmek için ise yükseliş ve düşüş saplamaları kullanılabilmektedir.

CCI İndikatörü Kaç Olmalı?
CCI İndikatörü Kaç Olmalı?

CCI İndikatörü Kaç Olmalı?

Peki doru trend bölgeleri tespit etmek için kullanılan CCI İndikatörü kaç olmalı. Yatırımcıların endeksin aşırı alım ve satım tanımının +100 ile -100 arasında değiştiğini bilmesi gerekmektedir. Bu anlamda CCI hesaplaması sonucunda ortaya çıkan sayı aşağı ya da yukarı yönlü bir kopuşu tanımlamaya yardımcı olabilmektedir.

Aşırı alım ve satım bölgelerinin tespiti aynı zamanda menkul kıymetin oynaklık durumuna da bağlıdır. Bu anlamda hesaplama için seçilen periyot sayısına göre +100 ile -100 arasında kalan CCI değerleri değişim gösterebilmektedir. Kısa dönem seçimlerinde CCI daha değişken bir özellik gösterirken, seçilen uzun dönemlerde ise CCI değeri daha yüksek sonuçlar verebilmektedir.

CCI İndikatörü Formülü Nedir?
CCI İndikatörü Formülü Nedir?

CCI İndikatörü Formülü Nedir?

CCI indikatörü hesaplamasında özel bir işlem formülü kullanılmaktadır. Formül içerisinde yer alan değerlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yerleştirilmesi ile yatırım için gösterge olacak değerlere ulaşılabilmektedir.

Matematik biliminin doğruluğuna güven ile oluşan formül hesaplaması sayesinde CCI nominal değerleri bulunarak analiz yapılan dönem ile ilgili teknik bilgilere hızlı ve güvenilir bir hesaplama yapmak mümkün olabilmektedir.

CCI İndikatörü formülü içerisinde farklı değişkenler kullanılarak bir hesaplama yapılmaktadır. Yapılacak olan hesaplama işlemi sonucunda çıkacak olan değerde CCI endeksini vermektedir. CCI indikatör formülü;

  • CCI = ( A ve P – Avep’nin SMA’sı ) / ( 0,015 x Ortalama Sapma )

Olarak hesaplanmaktadır. Burada yer alan A ve P Ortalama fiyat ya da tipik fiyattır. Bu ise yüksek fiyat, düşük fiyat ve4 kapanış fiyatlarının toplamının 3 ile bölümü ile elde edilmektedir. 0,015 sabiti ise CCI değerlerinin yüzde 70 ile 80 oranında +100 ile -100 değerleri arasında olmasını sağlamaktadır.

CCI İndikatörü Nasıl Hesaplanır?
CCI İndikatörü Nasıl Hesaplanır?

CCI İndikatörü Nasıl Hesaplanır?

Birçok yatırımcı analizlerini yaparken CCI İndikatörü nasıl hesaplanır sorusuna cevap aramaktadır. Emtia kanal endeksi yani CCI bir menkulün ya da hissenin kıymetinin ortalama fiyatı ile seçilen dönem boyunca araçların ortalaması ile oluşan farkın belirlenmesinden elde edilmektedir. Bu alanda seçilen zaman periyodu içinde ortalama ile karşılaştırma yapılmaktadır.

Belirli bir zaman dilimi içinde yaşanan yüksek fiyat, düşük fiyat ve son kapanış fiyatı üzerinden yapılan hesaplama ile dönemsel ortalama seçilerek oluşan CCI endeksine göre yatırıma yön verilebilmektedir. Hesaplama ile oluşacak değerin pozitif yönlü olması alım için fırsat oluştururken negatif olması ise karlı satış için fırsat oluşturmaktadır.

CCI Uyumsuzlukları Nasıl Oluşur?
CCI Uyumsuzlukları Nasıl Oluşur?

CCI Uyumsuzlukları Nasıl Oluşur?

CCI ile aşırı alım ve satım bölgelerinin tespiti sağlanırken bazı zamanlarda da CCI uyumsuzlukları yani diversajları bulmak içinde kullanılmaktadır. Bu nedenle trend yönünde değişikliklerin olabileceğine işaret edecek değerlerin ortaya çıkması ile fiyat hareketlerinde sapma olabileceğine dikkat etmek gerekmektedir.

CCI uyumsuzlukları ile aşırı alım bölgesi içinde CCI daha yüksek dipler göstermesine rağmen daha düşük dip yatağında pozitif uyumsuzluk ortaya çıkabilmektedir. Aynı şekilde ters uyumsuzluklarda olabilmektedir. Bu nedenle CCI uyumsuzluk değerleri tradera piyasa girmesi için doğru yerleri bulmasına yardımcı olabilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir