Finansal Piyasalar

Ekonomik açıdan dünyayı taşıyan en önemli husus finansal piyasalar olarak öne çıkar. Devamlı şekilde gerçekleştirilen alım satım neticesinde, değerli nitelikte olan evraklar belli bir döngü oluşturur. Aynı zamanda değişik türleri ve araçları olması ile beraber bunlar piyasada amacı uygun şekilde kullanılır. Diğer bir ifadeyle para (sermaye piyasası) olarak da bilindiğini söylemek mümkündür.

Bunlar daha çok vadesi bakımından ele alınan para piyasa çeşitleri şeklinde anlatılabilir. Sektörel açıdan birçok yapının sağlıklı ve düzenli şekilde işleyebilmesi, finansal piyasaların gerçekleştirileceği düzenli çalışmaya bağlıdır. Bu sebepten dolayı arz ve talebin karşılaştığı bu piyasanın ulusal düzeyde güçlü kalması büyük öneme sahiptir.

Finansal Piyasalar Nedir?

Kıymetli evrak niteliği olarak ifade edilen belgelerin alınıp satılmış olduğu platform finansal piyasa olarak bilinmektedir. Durum aynı zamanda mali varlıkların alınıp satılması şeklinde anlatılabilir. Dünya çapında pek çok kişinin devamlı olarak bu sektörde yer aldığını ve işlem yaptığını söylemek mümkün. Bunu gerçekleştirmek isteyen birçok kişi ise finansal piyasalar nedir sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor.

Bu dönemi şu şekilde de ele almak mümkün; fonların, fon fazlası olandan fon eksiği olana doğru aktarılma mekanizması şeklinde anlatılabilir. Ayrıca değişik türlere ve çeşitleri ile beraber fonksiyonel yapısına göre farklılık gösterdiğini söylemek mümkün. Bu açıdan dünya ekonomisine şekillendiren en önemli piyasalar içerisinde yer almaktadır.

Finansal Piyasa Türleri Nelerdir?

Finansal piyasalar aynı zamanda türlerine bağlı olarak öne çıkar ve ayrılır. Böylece alım satım konusunda yapılacak olan işlemler amaca uygun şekilde değişkenlik gösterir. Bu açıdan finansal piyasa türleri üzerinden bakıldığında iki farklı seçenek ön plana çıkmaktadır. Bunlardan biri para piyasaları ve diğeri ise sermaye piyasaları olarak değerlendirilebilir.

Aynı zamanda daha çok vadesi bakımından ele alınan ve işlem yapılan iki piyasa türü olduğunu söylemek mümkündür. Para piyasaları kısa süreli fon üzerinden arz ve talebin karşılanması şeklinde bir yapıya sahiptir. Bunun aksine sermaye piyasaları ise daha uzun vadede öne çıkan arz ve talep şeklinde anlatılabilir.

Finansal Piyasa Araçları Nelerdir?

Öne çıkan finansal piyasalar aynı zamanda farklı piyasa araçları üzerinden ele alınmaktadır. Böylece amaca uygun şekilde farklı ve değerli evraklar ve para niteliği taşıyan belgeler doğrultusunda alım satım işlemi gerçekleşmektedir. Bu konuda finansal piyasa araçları farklı türleri üzerinden değişik isimlerle bilinmektedir.

 • Banka konuları
 • Hazine bonoları
 • Finansman bonoları
 • Repo veya ters repo

Bu doğrultuda ticari senetler üzerinden finansal piyasa araçlarının öne çıktığını eklemek mümkün. Böylece yukarıda verilen farklı araçlar doğrultusunda alım satım işlemi gün içerisinde devamlı şekilde yapılmaktadır. Aynı zamanda bu durum uzun vadede saklama niteliği taşıdığı için önemli yer tutmaktadır.

Finansal Piyasaların Fonksiyonları Nelerdir?

İşletmelerin çalışma sermayesinin finanse edebilmek için aynı zamanda finansal piyasaların fonksiyonları ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda hükümetlerin kısa vadeli fon ihtiyacını karşılama noktasında da işlem gösterdiğini söylemek mümkün. Aynı şekilde bunlar da farklı seçenekler üzerinden ele alınarak ifade edilir.

 • Transferiyle bunun tabana yayılması sağlanır.
 • Kimyasal aracılık maliyetlerinin minimum seviyeye çekilmesi.
 • Finansal sistem finansal aracılık fonksiyonel yapısını yerine getirmektedir.
 • Ekonomik istikrar konusunda birtakım araçları kullanılmasına olanak verir.
 • Mal ve hizmetlerin değişimi fonksiyonel Yapı doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Bu şekilde yukarıda verilen değişik fonksiyonel yapılar doğrultusunda finansal piyasalar ön plana çıkar. Bu da alım satım işlemlerinin ve uzun vadede daha güvenli işlem hacminin oluşması noktasında değer kazanmaktadır.

Sermaye Piyasası Araçları Hangileridir Ve Kaça Ayrılır?

Finansal piyasanın yanı sıra aynı zamanda sermaye piyasası araçları ön plana çıkar. Bunlar özellikle uzun vadede yapılacak olan işlemler noktasında öne çıkar. Pay ile birlikte pay benzeri gayrimenkul çeşitleri,

 • Varantlar,
 • Türev araçları,
 • Kira sertifikaları,
 • Borçlanma araçları,
 • Gayrimenkul sertifikaları,
 • Yatırım kuruluş sertifikaları,
 • Yatırım fonu katılma payları,

Yukarıda verildiği gibi farklı seçenekler üzerinden sermaye piyasası araçlarının öne çıktığını eklemek mümkün. Özellikle para piyasasına göre sermaye piyasaları daha uzun vadede yapılan alım satım işlemleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Değerli, kıymetli evraklar, belgeler ile para piyasaları doğrultusunda araçlar türler ve fonksiyonlar büyük potansiyel teşkil etmektedir.

 • Forex Nedir? Güvenilir Mi? Foreks Piyasasının Avantajları

  Forex Nedir? Güvenilir Mi? Foreks Piyasasının Avantajları Nelerdir?

  Forex piyasası, dünyanın en büyük borsa sahalarında işlem gören küresel piyasa içerisinde en popüler paritelerin ve hisselerin emtialarında ve varlıkları ile birlikte diğer işlemlerde kaldıraçlı olarak faaliyet göstermek açısından heyecan veren bir borsa türü olarak öne çıkmaktadır. Forex (Foreks) Nedir?…